Επιτυχόντες σχολής Διαιτησίας

Σας ενημερώνουμε ότι η ΟΔΚΕ ενέκρινε τα αποτελέσματα της Σχολής Διαιτησίας, για την ανάδειξη νέων διαιτητών, που λειτούργησε στην Χίο περιοχή ευθύνης του Συνδέσμου ΣΕΔΚΑ Χίου, οι εξετάσεις της οποίας γραπτές και πρακτικές πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 14 & 15 Ιουνίου 2024 και τις
οποίες περάτωσαν επιτυχώς οι παρακάτω :

Ευχόμαστε στους νέους διαιτητές καλή επιτυχία στο έργο τους !!

Scroll to Top